Thursday, December 1, 2011

Islam tentang tanda kiamat


TANDA-TANDA HARI KIAMAT QUBRO


1.      Terbitnya matahari dari arah barat.
Pada saat itu pintu taubat telah tertutup rapat dan pada waktu itu justru manusia sedang  sadar menginginkan taubat.

2.      Munculnya binatang ajaib dari dalam bumi yang dapat bercakap-cakap dengan manusia.
Munculnya pada waktu dhuha yang akan memberi tanda pada manusia di hidung dengan cincin dan tongkatnya Nabi Musa AS.

3.      Munculnya Imam Al Mahdi Muhammad bin Abdullah, tabiat dan wataknya mirip dengan Rosul.
Munculnya Imam tersebut untuk memberantas kejahatan.

4.      Munculnya dajjal/penipu yang mengajak pada manusia untuk beriman kepada Dajjal.
(Hanya orang kafir yang mau mengikutinya).

5.      Turunnya Nabi Isa, yang kemudian bekerjasama dengan Al Mahdi untuk membmerantas kejahatan dan menegakkan keadilan, memberantas pajak-pajak hingga saat itu keadaaannya menjadi makmur.

6.      Munculnya bangsa Na’juz dan Ma’juz yang pernah mengalahkan  Zulkarnaen .
7.      Timbulnya asap/awan yang apabila mengenai orang mukmin maka orang tersebut rasanya seperti terkena “flu”,
Bila mengenai orang kafir maka orang tersebut seperti mabuk dan mengeluarkan asap lewat hidung, mata, telinga, dan dubur.

8.      Rusaknya Ka’bah oleh orang Habsyi.
Yang dipimpin oleh orang yang ciri-cirinya :
Kaki panjang dan pincang, hidungnya pesek dan perutnya besar.

9.      Hilangnya Al Qur’an dari dunia, orang yang hafal pun akan menjadi lupa.

10.  Semua orang yang menjadi kafir dan pada saat itulah Malaikat meniup sangkakala.


SIKSAAN ALLAH PADA SAAT SEBELUM KIAMAT :

Ø  Langit runtuh.
Ø  Bintang berjatuhan.
Ø  Timbul gempa bumi yang sangat dahsyst.
Ø  Gunung berterbangan.
Ø  Lautan menjadi lautan api.

Y Sejelek-jelek manusia adalah yang hidupnya menjumpai hari kiamat. Sebab pada saat itu orang tersebut tidak dapat menyebut nama ALLAH.

No comments:

Post a Comment